Header image alt text

MODA NA ZDROWIE

wygraj z otyłością – na zawsze!

HOMEOPATYCZNE HCG

HCG „homeopatyczne”

Złożony spotęgowany preparat hCG zwany homeopatycznym jest typowym przykładem mieszanin wielokrotnie spotęgowanych substancji, wykonanych zgodnie z zaleceniami homeopatycznej farmakopei. Największe doświadczenie kliniczne w zakresie stosowania tego typu środków leczniczych miał twórca homotoksykologii, dr Heinz Reckeweg. Jego doświadczenia poparte badaniami wykorzystuje w swojej preparatyce niemiecka firma farmaceutyczna „Heel” w serii leków zwanych  „–Homaccord-ami”.  Łączy w ich składach kilka substancji zmieszanych razem ze względu na podobne powinowactwo tkankowe lub udowodniony i sprawdzony wpływ na określone czynności ciała i procesy chorobowe. Cechą takich receptur jest obecność w ich składzie kilku potencji tej samej substancji zmieszanych razem a uzasadnieniem jest zespół obserwacji wskazujący, iż dzięki takiej kompozycji preparatu działające bodźcowo substancje omijają zjawisko typowego dla homeoterapii pierwotnego pogorszenia homeopatycznego. Pierwotne pogorszenia polega na nagłej odpowiedzi bodźcowanego organizmu wyrażonej nasileniem objawów chorobowych poprzedzającej zdrowienie. Obecność niskich potencji działających pobudzająco na poziomie tkankowym, średnich potencji pobudzających na poziomie czynnościowo-regulacyjnym i wysokich działających przeciwzapalnie i hamująco w złożeniu i współpracy dają jako skutek łagodne, pozbawione gwałtownych reakcji zdrowienie.

Ujawniony zgodnie z obowiązującym Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej prawem regulującym zakres dostępu do informacji o preparatach farmaceutycznych skład leku o nazwie Intermountain hcg firmy  Intermountain(Salt Lake City, Utah, USA):

hCG  6x, 12x, 30x, 60x;

vit B12 6x. 12x, 30x, 60x;

L-Argininum  6x, 12x, 30x;

L-Carnitinum 6x, 12x, 30x;

L-Ornitinum 6x, 12x, 30x;

Fucus vesiculosus 3x;

Phytolacca decandra 3x;

Thyroidinum 8x;

Acetcum acidum 10x;

Baryta iodate 12x;

Graphites 14x;

Anacardium orientale 14x;

Calcarea carbonica 14x;

Capsicum annum 14x;

Natrum sulphuricum 14x;

Zincum metallicum 14x;

Stannum metallicum 14x.

 

Zaprezentowany skład złożonego spotęgowanego środka leczniczego przygotowanego zgodnie z zasadami farmakopei homeopatycznej, niezależnie od pozytywnych opinii i świadectw o jego zastosowaniu prezentowanych przez producenta, dystrybutorów i użytkowników pobudza do zadania jednego podstawowego pytania – czemu należy przypisać zaobserwowane pozytywne skutki jego zastosowania podczas diety 500kcal ? Z punktu widzenia samej homeopatii i jej zasad przy klasycznym podejściu do zagadnienia otyłości u konkretnego człowieka jest wysoce prawdopodobnym uzyskanie bardzo dobrego skutku terapeutycznego z użyciem jednego z 12 klasycznych środków stosowanych w homeopatii. A wtedy pojawia się kolejne pytanie, po co pozostałych 11 nie mówiąc już o trzech  aminokwasach, witaminie B12 i samej hCG? Jeżeli przyjmiemy podejście homeopatii kompleksów, czyli stosującej mieszaniny spotęgowanych środków leczniczych, to po co nam hCG, skoro możemy osiągnąć efekt leczniczy bez niej, bez hCG? O ile hCG, witamina B12 i trzy wspierające przemiany biochemiczne aminokwasy tworzą jakąś nową zwartą całość, to czemu służy całą reszta składników, czy aby nie pokryciu pewnego zakresu niewiedzy?

Homeopatia i pochodząca od niej homeoterapia to wewnętrznie spójna, wielokrotnie sprawdzona w praktyce w ciągu ponad 217 lat metoda leczenia o jasno określonych zasadach i uwarunkowaniach. Z jej punktu widzenia preparat o podanym składzie nie ma sensu, nie są przewidywalne odległe skutki jego podania i nie powinien być stosowany. Tyle doktryna i jej zasady. Dla homeopatii niezwykle ważnym jest niezwykle szczegółowe poznanie zakresu działania substancji za nim zastosuje się ją w celach leczniczych. I nie dochodzi się do tej wiedzy przez eksperymenty na zwierzętach laboratoryjnych, lecz poprzez bezpieczne testy na zdrowych ochotnikach obojga płci przeprowadzanych wg specjalnych protokołów podobnych do „podwójnie ślepej próby” noszących nazwę homeopatycznego badania leku(hbl) lub próby lekowej. Dla hCG takiej próby jak dotąd nie przeprowadzono.

 

Wnioski:

  1. Protokoły przygotowane przez dr Simeons i dr Belluscio są wielokrotnie sprawdzone w warunkach klinicznych i ich wierne z wzorcem zastosowanie przynosi przewidywalne, powtarzalne i zadowalające rezultaty.
  2. Połączenie diety +500kcal i hCH (VLCD+hCG) niezależnie od formy podania, domięśniowej czy doustnej, doprowadza do wzbudzenia skutku regulacyjnego w przemianie materii zwłaszcza tłuszczu i cukru, czemu towarzyszy usprawnienie wielu czynności całego organizmu.
  3. Odległe reakcje po zastosowaniu tzw. preparatów homeopatycznego hCG nie są poznane, a dla samego hCG nigdy, jak dotąd, nie wykonano próby lekowej, jako niezbędnego etapu poznania zakresu działania substancji zgodnego z zasadami homeopatii.
  4. Z perspektywy powyższych danych i bezpieczeństwa wybieramy i polecamy stosowanie roztworów hCG  wykonanych na bazie substancjonalnego preparatu farmakologicznego, przynajmniej do czasu zgromadzenia wystarczających informacji o prawdziwym zakresie działania tzw. preparatów homeopatycznych.